La Bergerie

Vriendelijk, romantisch en zakelijk

Sinds kort hebben we er goed aan bedacht om geen a la carte kaart te voeren. Enerzijds voorraadbeheer, voorbereidende werkzaamheden en een mindere omzetsnelheid maken het arbeidsintensief en kostenverhogend. Door niet meer met de a la carte kaart te werken hoeft nu minder te worden ingekocht, hebben we minder taken die we steeds moeten verrichten in de voorbereidingen en kunnen we de tijdswinst meer aandacht geven aan de gerechten die we wel blijven handhaven. De kostenbesparing die we daar ook mee realiseren zal onze prijsstelling concurratief houden en daarmee een blijvend adres zijn om voor u als gast interessant te blijven om ons te bezoeken.

We zullen de komende tijd geen a la carte meer presenteren.

Wat we wel gaan doen is breed inzetten op drie 3 gangen menu's. Vegetarisch, vis en vlees van waaruit iedere combinatie mogelijk gaat zijn. De midweekacties op woensdag en donderdag (hoofdgerecht plus een glas wijn) blijven bestaan. Ons doel is iedere dag onze 3 wisselende menu's online op
onze website: www.labergerie.nl te presenteren

We zetten met dit besluit hoog in en nemen de taak op ons om met minder keuzemogelijkheden een avondje la Bergerie toch aantrekkelijk te houden. De gerechten moeten ons niveau blijven uitstralen en met extra aandacht het gemis aan een a la carte mogelijkheid overklassen. Inkopen gaan gedaan worden voor een gering aantal porties wat ons de verplichting zal geven om veelvuldig van menu te wisselen. Op is en op en dan staan we weer te
popelen om nieuwe gerechten te presenteren.

Ik hoop dat u onze beleidsverandering zult accepteren/appreciëren en dat we u ook zonder de a la carte kunnen blijven boeien met de kwaliteit van onze gerechten.

Met Gastvrije groet Bart de Jong